Terugvorderbare voorschotten

 
Wat?
 
Een terugvorderbaar voorschot is een voorschot op een uitkering waar u recht op hebt, maar waarvan de uitbetaling om één of andere reden achterwege blijft.
 
 
Voor wie?
 
Indien u recht hebt op:
  • Loon
  • Pensioen
  • Uitkering arbeidsongeval
  • Uitkering beroepsziekte
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • Werkloosheidsvergoeding
  • Tegemoetkoming gehandicapten
  • Kinderbijslag
en om één of andere reden loopt de uitbetaling ervan achterstand op, kan u het OCMW vragen om hiervan een voorschot uit te betalen.

U dient er dan wel akkoord mee te gaan dat de uitgekeerde bedragen rechtstreeks teruggevorderd worden van de uitbetalingsinstelling.
 
U kan meer informatie of een gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory