Buurtantennesysteem

 
Wat?
 
Met het buurtantennesysteem probeert het OCMW maatschappelijk kwetsbare groepen, die via de klassieke welzijnszorg moeilijk bereikt worden, in hun eigen milieu op te zoeken. Op die manier streven we ernaar om het contact met de instellingen te bevorderen.
 
 
Hoe gaat het in zijn werk?
 
Het buurtantennesysteem werkt met antennefunctionarissen, die een zeer uitgebreide en degelijke opleiding kregen (over OCMW-wetgeving, dienstenaanbod, deontologie, sociale vaardigheden, ...). De antennefunctionarissen doen bezoekrondes, en trachten op die manier het vertrouwen van de bewoners te winnen. Na elk bezoek geven zij de nodige feedback zodat er op gepaste wijze kan ingespeeld worden op de situatie.
 
 
Voor wie?
 
In eerste instantie bestaat het buurtantennesysteem voor de inwoners van Aalst die ouder zijn dan 80 jaar. Progressief worden ook de lagere leeftijdsgroepen (60-, 65- en 75-plussers) in aanmerking genomen, en in een latere fase kunnen ook zieken en gehandicapten in beeld komen.
 
U kan meer informatie aanvragen bij Emmy Van Wettere op het nummer 053 76 55 21 of via ons online feedback formulier, of e-mail.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory