Buurtantennesysteem

 
Wat?
 
Met het buurtantennesysteem probeert het OCMW maatschappelijk kwetsbare groepen, die via de klassieke welzijnszorg moeilijk bereikt worden, in hun eigen milieu op te zoeken. Op die manier streven we ernaar om het contact met de instellingen te bevorderen.
 
 
Hoe gaat het in zijn werk?
 
Het buurtantennesysteem werkt met antennefunctionarissen, die een zeer uitgebreide en degelijke opleiding kregen (over OCMW-wetgeving, dienstenaanbod, deontologie, sociale vaardigheden, ...). De antennefunctionarissen doen bezoekrondes, en trachten op die manier het vertrouwen van de bewoners te winnen. Na elk bezoek geven zij de nodige feedback zodat er op gepaste wijze kan ingespeeld worden op de situatie.
 
 
Voor wie?
 
In eerste instantie bestaat het buurtantennesysteem voor de inwoners van Aalst die ouder zijn dan 80 jaar. Progressief worden ook de lagere leeftijdsgroepen (60-, 65- en 75-plussers) in aanmerking genomen, en in een latere fase kunnen ook zieken en gehandicapten in beeld komen.
 
U kan meer informatie aanvragen op het nummer 053 72 29 00 of via e-mail.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory