Sociale tewerkstelling

 
Wat?
 
Indien u in aanmerking komt voor een leefloon of een financiële steun gelijk aan het leefloon, kan het OCMW samen met u op zoek gaan naar een geschikte job.
 
Ten eerste kunnen we u bijstaan in uw zoektocht naar een passende job op de reguliere arbeidsmarkt. Ook het volgen van een opleiding behoort tot de mogelijkheden. In de lokale werkwinkel wordt u hiertoe intensief begeleid door een maatschappelijk werker van het OCMW, die er elke voormiddag aanwezig is.
 
Verder kan u door het OCMW zelf aangeworven worden in het kader van artikel 60§7 van de OCMW-wet. U wordt dan tewerkgesteld op de Centrale Administratie van het OCMW, in één van de woonzorgcentra, bij de stadsdiensten, bij een vzw, of bij een privé-onderneming. Dit is een vorm van sociale tewerkstelling. Dit betekent dat de werkovereenkomst wordt beëindigd wanneer u recht hebt op een sociale uitkering (meestal een werkloosheidsvergoeding) of wanneer u zelf een job vindt.
 
U kunt meer informatie of een gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory