Verwarmingstoelage

De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Mensen met een laag inkomen lopen hierdoor het risico om in moeilijkheden te raken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht.

Wat is het Sociaal Verwarmingsfonds?
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur (huisbrandolie en gas) van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Wie komt in aanmerking?
  • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk is aan 17 649,88 EUR, verhoogd met 3 267,47 EUR per persoon ten laste)
  • Categorie 2: personen met begrensd inkomen (huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 17 649,88 EUR, verhoogd met 3 267,47 EUR per persoon ten laste) 
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast (personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen)
Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Neem contact op met de zorgbalie in het stadhuis voor hulp bij de aanvraag voor een terugbetaling. 
 

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory