Dienst Ondersteund Zelfstandig Wonen

 
De dienst Ondersteund Zelfstandig Wonen (OZW) biedt aangepaste thuishulp aan, verstrekt door deskundig opgeleide verzorgenden. Thuiszorg kan bijvoorbeeld nodig zijn bij ziekte, handicap, zwangerschap, vermoeidheid, depressie, ouder worden, dementie, overbelasting, ... . Hieronder vindt u meer informatie over ons aanbod, onze werkwijze, de prijs, en uw recht op inspraak.
 
 
Hoe kennen wij de hulp toe?
 
Eerst vindt een sociaal onderzoek plaats. Op basis van dat onderzoek stelt de maatschappelijk werker een verslag op waarin hij/zij een voorstel formuleert omtrent de vorm van hulpverlening en omtrent uw financiële bijdrage. We stellen u schriftelijk in kennis van de beslissing. De gegevens die in uw dossier bewaard worden, blijven uiteraard strikt vertrouwelijk omdat de wet op de privacy hier van toepassing is.
 

Hoe berekenen wij uw financiële bijdrage?

We berekenen uw financiële bijdrage op basis van uw inkomen en uw gezinslasten. Hierbij rekenen we op uw spontane medewerking voor het verstrekken van de nodige, correcte gegevens. Voor maaltijden en personenalarmsystemen is er een vaste prijs.

In geval van langdurige hulpverlening is er een jaarlijkse herziening van de financiële bijdrage. Wijzigingen in uw situatie die een invloed kunnen hebben op de bepaling van de bijdrage, moet u melden aan de maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor uw dossier.


Hoe dient u te betalen?

Voor de klusjesdienst ontvangt u een factuur na de uitvoering van het werk.
Voor alle overige diensten ontvangt u een factuur op het einde van de maand. U ontvangt steeds een overschrijvingsformulier dat wij al voor u hebben ingevuld. De betaling moet dan gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van dit formulier.
 
Om het uzelf wat makkelijker te maken, kan u uiteraard ook een domiciliëringsopdracht geven aan uw financiële instelling. Zo zorgt u ervoor dat de betalingen automatisch gebeuren.
 
Aandacht: betaal steeds op tijd! Betalingsachterstand of niet-betaling kunnen immers leiden tot een schorsing van de hulpverlening. Indien u ernstige financiële problemen hebt, is het aangewezen om onmiddellijk contact op te nemen met de maatschappelijk werker. Hij/zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.
 
Voor prestaties van minder dan één uur wordt toch één uur prestatie aangerekend. Deze tarieven, met toepasselijke modaliteiten, gelden eveneens voor de bewoners van de serviceflats.
 

Respect en vertrouwen

Wederzijds respect en vertrouwen zijn voor beide partijen van groot belang. Daarom is het belangrijk dat we het over volgende gedragspunten eens zijn:
  • Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. U kan dus in alle vertrouwen bij hen terecht, voor al uw problemen.
  • Onze medewerkers stellen zich niet in de plaats van familie of vrienden. Zij mengen zich dus niet in uw privé-aangelegenheden.
  • Ook van u verwachten we dezelfde correcte houding: te familiaire of seksueel getinte toenaderingen kunnen we niet tolereren.
  • Onze medewerkers kunnen geen geld of geschenken aannemen.

Veiligheid en hygiëne

Onze medewerkers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen. Ook de materiële schade, die zij eventueel in uw huis veroorzaken, is gedekt.

Wij verwachten dat u onze medewerkers in veilige en hygiënische omstandigheden tewerkstelt, met aandacht voor:
  • de goede staat van trapladdertjes en stoelen, elektrische apparaten en leidingen, en onderhoudsmateriaal
  • een aangepaste temperatuur
  • bescherming tegen huisdieren
  • een bruikbaar en veilig toilet
  • ...
 
Inspraak, suggesties en klachten.
 
Soms verloopt de hulp of de planning van de hulp niet zoals gewenst.
 
Mede door allerlei onvoorziene gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, ziekenhuisontslag, overlijden, ...) zijn onze verantwoordelijken dag in, dag uit, bezig met het plannen en herplannen van de beschikbare hulp. Eenieder heeft in die planning zijn/haar noden en zijn/haar recht op inspraak.
 
Wij zijn er voor u, en wij willen niets liever dan u tevreden zien! Het spreekt voor zich dat wij zoveel als mogelijk aan uw wensen tegemoet proberen te komen.
 
In geval van klachten of suggesties kan u ons steeds contacteren op het nummer 053 72 29 00 of via e-mail.
 
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory