Overal stroomversnellers

Aalst heeft jouw stem nu nodig om kans te maken op een subsidie van maar liefst 85 000 EUR voor een lokaal energieproject. De Vlaamse overheid lanceerde de energiecampagne ‘Overal Stroomversnellers’, en daarvoor diende de stad twee projecten in: 'Zon-licht en -warmte voor uw school' en 'RecycLED'. 
 
 
Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. In opdracht van de Vlaamse Regering tracht het Vlaams Energieagentschap in 2018 via de oproep 'Overal Stroomversnellers' een lokale dynamiek rond de energietransitie te creëren.
 
 
Onze stad diende binnen de oproep twee projecten in. Om in aanmerking te komen voor subsidie hebben we jouw hulp nodig! De uitdaging 'Overal Stroomversnellers' spoort burgers aan zich te engageren voor een lokaal energieproject. Steden en gemeenten worden opgeroepen om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Burgers mogen vervolgens in een online stemronde hun voorkeur bekendmaken.
 
 
Zodra 1% van de volwassen inwoners van een stad/gemeente heeft gestemd, ontvangt die stad/gemeente tot 1 EUR subsidie per inwoner als startkapitaal om de ingediende projecten mogelijk te maken. Onze stad heeft 685 stemmen nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie van 85 000 EUR.

Projecten 

Onze stad diende twee projecten, nl. 'Zon-licht en -warmte voor uw school' en 'RecycLED'.

Het project 'Zon-licht en -warmte voor uw school' zet in op energiebesparing in onze Aalsterse scholen. Via het plaatsen van een installatie zonnepanelen worden besparingen gegenereerd die we zullen herinvesteren in o.a. efficiënte verlichting, grondige isolatie en een meer duurzame vernieuwde verwarming.

Het project 'RecycLED' zet dan weer in op relighting. We vervangen de klassieke verlichting in onze sociale woningen en svk's van de stad en de serviceflats van het OCMW door LED. Deze ingreep verdient zich zeer snel terug door de energie die zal bespaard worden. Bovendien zorgen we ervoor dat de klassieke verlichting niet bij het restafval terecht komt zodat de materialen een grondstof worden voor nieuwe producten.

Stemmen  

Om deze projecten te kunnen uitvoeren hebben we dus jouw hulp nodig. Surf vliegensvlug naar www.stroomversneller.be en breng je stem uit op één van onze projecten. Zodra we 685 stemmen bereikt hebben, halen we de nodige subsidies binnen om te kunnen overgaan tot uitvoering.

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory