OCMW Aalst is overgeschakeld op hitteplan

Door de aanhoudende warmte is men bij het OCMW Aalst overgeschakeld naar het hitteplan. Alle diensten van het OCMW nemen extra maatregelen en zijn alert zijn voor de risico’s van de hitte. Zolang de temperaturen tegen de dertig graden aanlopen, blijven de maatregelen van kracht.

Het hitteplan van het OCMW Aalst is van kracht zodra we twee opeenvolgende dagen hebben met een buitentemperatuur van 29°C. Vanaf dat moment neemt het personeel van de woonzorgcentra extra maatregelen om de bewoners zoveel mogelijk koelte te schenken. Dat gaat van het gesloten houden van ramen en deuren op het warmste moment van de dag, het verluchten en ventileren van kamers ’s morgens en ’s avonds, het zorgen voor koele dranken en erop toezien dat de bewoners luchtige kledij dragen. Het activiteitenprogramma is aangepast met animatie in de schaduw of binnen in het woonzorgcentrum. Bovendien staan er vandaag lekkere ijsjes en morgen frisse aardbeien klaar voor de bewoners.

Voorzitter Sarah Smeyers: "Zodra we tropische temperaturen bereiken, zijn al onze medewerkers alert voor de gevaren van de hitte. Niet alleen de personeelsleden van onze woonzorgcentra nemen maatregelen, ook al onze andere mensen hebben de opdracht om aandacht te hebben voor de hitte. Dagelijks gaan er een heleboel OCMW-personeelsleden op huisbezoek, zoals maatschappelijk werkers, antennefunctionarissen, schoonmaaksters, verzorgenden,… Ook zij worden ingeschakeld om mensen te helpen en te adviseren wat ze kunnen doen om de hitte draaglijker te maken.”

Tijdens de zomerperiode is het OCMW steeds alert voor de risico’s van extreme temperaturen. Eind juni kregen alle bewoners van de serviceflats, de klanten van de dienst Gezinszorg- en Aanvullende Thuiszorg en de woonzorgcentra nog een informatiefolder met raadgevingen en tips om het koel te houden.
 

Aalst, 13 september 2016

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory