Beleidsmemorandum 2020-2025

Op 15 oktober overhandigde de administratie van Stad en OCMW Aalst het Beleidsmemorandum 2020 – 2025 aan de Aalsterse politieke partijen. De administratie wil met dit document het nieuwe bestuur onderbouwde beleidsaanbevelingen aanleveren voor de komende bestuursperiode. Het Beleidsmemorandum bevat 8 uitdagingen die mogelijke speerpunten kunnen vormen voor een nieuw meerjarenplan voor Aalst.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory