ORG Voorzitter

 
 
OCMW-voorzitter
Sarah Smeyers
OCMW Aalst
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst
tel. 053 76 50 00
fax 053 76 51 53
 
De zitdag van voorzitter/schepen Sarah Smeyers vindt plaats elke vrijdag van 14 uur tot 16 uur. Deze zitdag gaat door in het gebouw van de Woonwinkel (Molenstraat 30 te Aalst). Er dient wel vooraf een gemaakt te worden via mail aan nina.schutyser@ocmwaalst.be of telefonisch op het nummer  053 76 50 02.
 
De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Dit houdt onder meer de volgende taken in:
  • roept de raad, het vast bureau, en de comités samen en stelt de agenda vast
  • zit de raad, het vast bureau en de bijzondere comités voor
  • is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen
  • vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
  • ondertekent samen met de secretaris alle uitgaande stukken
  • zorgt voor een voorafgaand onderzoek van de zaken die ter beslissing worden voorgelegd
  •  
Voorzitter Sarah Smeyers is ook schepen bevoegd voor  Sociale Zaken en Wonen. 

Sitemap*    

© 2015 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory