Home
Organisatie
Dienstverlening
Informatie
E-mail disclaimer
Activiteiten
OCMW Aalst in de pers
a | A 

Disclaimer


Het OCMW Aalst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Op basis van de hierop te vinden informatie kunnen geen aanspraken gegrond worden die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving die de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijke welzijn regelt.

Het OCMW Aalst is niet verantwoordelijk voor meningen op de site uitgedrukt door derden (hieronder begrepen OCMW-personeelsleden die niet als zodanig optreden), noch voor de inhoud van sites naar dewelke gelinkt wordt.

Het OCMW Aalst kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website

Wijzigen, kopiëren, verspreiden, reproduceren in dezelfde of een andere vorm van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website is niet toegelaten, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door het OCMW Aalst.
 

  Sitemap 
Alle rechten voorbehouden © OCMW Aalst 2015 | Disclaimer | Powered by the eFORUM FACTORY