Home
Organisatie
Dienstverlening
Sociale dienst
Financiële Steun
Leefloon
Stookoliepremie
Terugvorderbare voorschotten
Schuldhulp en budgettering
Psychosociale hulp
Juridische bijstand
Sociale tewerkstelling
Hulp aan asielzoekers
Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
Woonzorgcentra en Serviceflats
Dienstencentra
Informatie
Activiteiten
OCMW Aalst in de pers
a | A 

Terugvorderbare voorschotten

 
Wat?
 
Een terugvorderbaar voorschot is een voorschot op een uitkering waar u recht op hebt, maar waarvan de uitbetaling om één of andere reden achterwege blijft.
 
 
Voor wie?
 
Indien u recht hebt op:
  • Loon
  • Pensioen
  • Uitkering arbeidsongeval
  • Uitkering beroepsziekte
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering
  • Werkloosheidsvergoeding
  • Tegemoetkoming gehandicapten
  • Kinderbijslag
en om één of andere reden loopt de uitbetaling ervan achterstand op, kan u het OCMW vragen om hiervan een voorschot uit te betalen.

U dient er dan wel akkoord mee te gaan dat de uitgekeerde bedragen rechtstreeks teruggevorderd worden van de uitbetalingsinstelling.
 
U kan meer informatie of een gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.
 

  Sitemap 
Alle rechten voorbehouden © OCMW Aalst 2015 | Disclaimer | Powered by the eFORUM FACTORY